บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในผู้บรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Immersive AI Experience in HR” และ “Care & Dare: The Power of People Wellbeing” ในงาน Thailand HR TECH 2024 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

ภายในงาน คุณบุปผาวดี ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการดูแลพนักงาน ผ่านการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในงานด้านทรัพยากรบุคคล อาทิ ผ่านการเรียนรู้ การสรรหาบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงานในการให้และรับฟังเสียงจากพนักงาน Employee Voice is Matter เพราะเสียงของพนักงานมีค่า ซึ่งพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกๆ เรื่อง เพื่อพัฒนาให้องค์กรดีขึ้น รวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาสร้างประสบการณ์การทำงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Touch Application เป็นต้น นอกจากนี้ในหัวข้อ “Care & Dare: The Power of People Welling” คุณบุปผาวดี ได้แบ่งปันวิธีการดูแลพนักงานแบบรอบด้าน ทั้งกาย ใจ และการเงิน ผ่านสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งเน้นย้ำ ด้านความกล้าที่จะทำสิ่งที่แตกต่างให้กับพนักงานและลูกค้า เช่น การให้เงินช่วยเหลือในการซื้ออุปกรณ์สำหรับทำงานที่บ้าน วันลาสำหรับดูแลสัตว์เลี้ยง วันลาคลอดของทั้งของพนักงานชายและหญิง ตลอดจนสวัสดิการให้คู่รัก LGBTQ+ รวมถึงเงินช่วยเหลือและวันลาสำหรับการผ่าตัดแปลงเพศ เป็นต้น

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เชื่อว่าการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสร้างจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน และลูกค้ารวมถึงความกล้าที่จะสร้างความแตกต่าง บริษัทฯ มั่นใจว่า เมื่อพนักงานได้รับการดูแลที่ดี จะส่งมอบการบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา ตามนโยบายหลักที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป