กรุงเทพฯ 3 กรกฎาคม 2567 – เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (Federal Express Corporation) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะ 6 คน เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในโครงการประกวดแผนธุรกิจ เฟดเอ็กซ์ จูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด ชาเล้นจ์ (FedEx/Junior Achievement International Trade Challenge: JA ITC) ประจำปี พ.ศ. 2567 ผู้ชนะจะได้เข้าสู่เวทีการแข่งขัน FedEx/JA ITC ในระดับทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (AMEA) ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

เฟดเอ็กซ์ ร่วมมือกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย (JA Thailand) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยภายในโครงการนี้ เฟดเอ็กซ์ และ จูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมกลุ่มและเวิร์กช็อปที่ออกแบบมาเพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะ เพื่อปูทางสู่ความสำเร็จในอนาคตให้กับเยาวชนไทยในฐานะผู้นำด้านการพาณิชย์

ตัวแทนเยาวชน 6 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบการแข่งขันชิงชนะเลิศ ได้แก่

1.            ทีม :                                        Aqua Hydro

               ชื่อนักเรียน :                            พชารดา ติยะสันติวงศ์ / ปุณยนุช  มังกร

               โรงเรียน  :                               โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษานานาชาติ

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ :  เครื่องผลิตน้ำจากอากาศที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และถังเก็บน้ำฝนจากขวดรีไซเคิล

2.            ทีม :                                        Aridia

               ชื่อนักเรียน :                            จรรย์วฤณ  เกษมรุ่งชัยกิจ / ดรันรัตน์  ศศิราชศิริ

               โรงเรียน  :                               โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษานานาชาติ

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ :            เครื่องซักผ้าที่ใช้ไนลอนในการซักแห้งเสื้อผ้า

3.            ทีม :                                        OctoPal

               ชื่อนักเรียน :                            ภนิดา บำเพ็ญเพียร / อัยย์ริสา  นาคฉัตรีย์

               โรงเรียน  :                               โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษานานาชาติ

 ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ :            อุปกรณ์ทำความสะอาดรูปทรงปลาหมึกที่ใช้น้ำน้อยกว่าอุปกรณ์ทั่วไป

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคประจำปีนี้ หวนกลับมาในการแข่งขันรูปแบบภาคสนามเป็นครั้งแรกหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก ตัวแทนนักเรียนไทยจะได้แข่งขันกับตัวแทนนักเรียนจากฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ณ เวทีการประกวดที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนสิงหาคมนี้ โดยนักเรียนไทยสามารถใช้โอกาสพิเศษนี้ในการร่วมระดมความคิด พูดคุยหารือ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองอันสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ร่วมกับนักเรียนต่างสัญชาติจากหลากหลายวัฒนธรรมทั่วทั้งภูมิภาค

การแข่งขันในปีนี้กำหนดให้นักเรียนพัฒนาแผนกลยุทธ์บุกตลาดในประเทศออสเตรเลียสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์น้ำ ซึ่งถือเป็นโครงการที่สอดคล้องและทันต่อเหตุการณ์จริง สืบเนื่องจากสภาวะอากาศร้อนจัดที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างระบบนิเวศทางธรรมชาติของประเทศออสเตรเลียในปัจจุบัน

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการประกวดแผนธุรกิจกับ จูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสพิเศษเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่เยาวชนไทย” นายศศธร ภาสภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าว “เราเล็งเห็นความสำคัญในการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving) ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และทักษะการทำงานระบบทีม (Teamwork) ซึ่งทักษะเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยให้การทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนั้นเป็นไปอย่างไร้อุปสรรค ยิ่งไปกว่านั้น เรามุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ในการมอบโอกาสใหม่ๆให้กับผู้คน ด้วยการส่งมอบประสบการณ์อันมีค่านี้เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจแก่บรรดาผู้ประกอบการและนวัตกรรุ่นใหม่ในอนาคต ในการคว้าโอกาสระดับโลกและมีส่วนร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของไทยสืบไป”

ปัจจุบัน โครงการ FedEx/JA ITC มีนักเรียนไทยเข้าร่วมมากกว่า 2,200 คน โดยมีนักเรียนไทย 2 คนเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค 3 ทีมสุดท้าย ประจำปี 2565 และ ปี 2566