กรุงเทพฯ 27 มิถุนายน 2567 — โรงพยาบาลวิมุต เดินหน้าสร้างสังคมไทยที่อยู่ดี-มีสุข สอดรับกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดโครงการ “วิมุตอาสา ผ่าตัดต้อกระจก” ร่วมกับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ และสำนักงานเขตพญาไท มอบการผ่าตัดต้อกระจกจำนวน 30 ดวงตา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตพญาไท โดยโรงพยาบาลวิมุต ดำเนินโครงการร่วมกับพันธมิตร แพทย์และพนักงานอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญ ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยตั้งแต่รอบการคัดกรอง การตรวจสุขภาพและรับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนผ่าตัด การเข้าผ่าตัด และการดูแลติดตามอาการหลังกลับบ้านเพื่อการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้มุ่งมอบโอกาสในการรักษาดวงตาให้แก่คนในชุมชน ให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามองเห็นได้ชัดเจนและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง สะท้อนความตั้งใจของ โรงพยาบาลวิมุตในการดำเนินธุรกิจเฮลท์แคร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนทุกกลุ่มในสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

นายแพทย์สุวาณิช เตรียมชาญชูชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด เล่าถึงที่มาของโครงการว่า”โรงพยาบาลวิมุต ดำเนินธุรกิจเฮลท์แคร์ภายใต้เป้าหมายในการขับเคลื่อนสังคมไทยสุขภาพดี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมที่คืนคุณค่าสู่สังคมอยู่เสมอ เราตระหนักดีว่าปัญหาด้านสายตา โดยเฉพาะโรคต้อกระจก เป็นโรคที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงวัยและส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีคนในชุมชนจำนวนมาก ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการผ่าตัดต้อกระจก จึงได้ริเริ่มโครงการ “วิมุตอาสา ผ่าตัดต้อกระจก” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เป็นต้อกระจกในชุมชนพญาไท ช่วยให้ดวงตา 30 ดวงกลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่คนไข้ไม่ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล ทางทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่และทีมอาสาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ จะดูแลผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองตั้งแต่การปรึกษาแพทย์จนถึงการติดตามผลและให้คำแนะนำในการดูแลตนเองหลังผ่าตัดจนครบ 1 เดือน เพื่อความอุ่นใจและความปลอดภัยของผู้ป่วย”

“โครงการวิมุตอาสา ผ่าตัดต้อกระจก” เกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนจากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์และความร่วมมือจากสำนักงานเขตพญาไท เรารู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนการมองเห็นที่ชัดเจน ให้คนในชุมชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งตอกย้ำพันธกิจของ โรงพยาบาลวิมุต ในการดูแลให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงอย่างเท่าเทียม” นายแพทย์ตะวัน จิตต์จุฬานนท์ กล่าวทิ้งท้าย

โรงพยาบาลวิมุต ยังคงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงพื้นที่ให้บริการชุมชน เช่น การให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และการให้ความรู้เรื่องโรคระบาด ในอนาคต โรงพยาบาลวิมุต พร้อมเดินหน้าจับมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนในชุมชนต่างๆให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทยอย่างยั่งยืน