โครงการ “ตั้งใจทำ” เกิดจากความมุ่งมั่นของบุคลากร หลากหลายอาชีพ โดยมีเจตจำนงค์เป็นหนึ่งเดียวกัน ในการที่จะได้เห็นประชาชน เยาวชน และนักเรียนที่มีความยากลำบาก ด้อยโอกาส ในชุมชนตำบล หมู่บ้าน และโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ในการที่จะเข้าถึงระบบสาธารณสุข ในการรักษาพยาบาลและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มีโอกาส ในการได้รับบริการด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงไม่มากก็น้อย

จึงเกิดเป็นโครงการ “ตั้งใจทำ” ขึ้น จากความเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่ายที่มีจุดยืนเดียวกัน คืออยากจะช่วยเหลือแบ่งปันความเท่าเทียมให้กับพี่น้องประชาชนร่วมชาติ ให้มีสุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิตที่ดี ความตั้งใจ ตั้งมั่น จึงเกิดขึ้น เพื่อมอบโอกาส มอบความสุข  ให้กับผู้คนที่อยู่ห่างไกล ร่วมถึงทุนการศึกษาให้น้องๆ นักเรียน เยาวชน ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อยอดสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดให้เป็นชุมชนที่แข็งแรง เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป    

โครงการ  “ตั้งใจทำ ”  นำโดย  ก้อง ปิยะ เศวตพิกุล,  พันโท สรวิทย์ สุบุญ(หมอก้อง)  พร้อมด้วย คุณชาตรี อุดมวิทย์ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัท พอนด์เคมิคอล จำกัด(Masa Lab) ร่วมด้วยทีม แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ ดารานักแสดงจิตกุศล  ผัดไทย ใจดี, บูม สุภาพร, โบ๊ท ธารา, น้ำฝน บุญฑริก, ธงธง มกจ๊ก ต่างร่วมแรงร่วมใจรวมกำลังจิตอาสา เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) และโรงเรียนบ้านปางขนุน ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ โรงเรียนท่ามะกรูด จ.นครสวรรค์ พื้นที่ที่ยังขาดการเข้าถึงระบบสาธารณสุข และขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา จึงเป็นจุดเริ่มต้นจุดบริการแรกของโครงการ โดยทั้งนี้ทีมแพทย์นำโดย หมอก้อง ได้มีการ ตรวจคัดกรองเจาะเลือด ตรวจวัดความดัน เบาหวาน พร้อมกับฝังเข็มให้กับผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยในชุมชน จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ ที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ได้มอบตู้ยาสามัญประจำโรงเรียนและหมู่บ้าน ซึ่งทั้งนี้ ก้อง ปิยะ และผู้ใหญ่ใจดี ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ รร.บ้านปางขนุน และรร.บ้านท่ามะกรูด มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น รวมทั้งมีการจัดสันทนาการมอบความสุขให้กับน้องๆ เด็กนักเรียนให้ได้รับความสุข  เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตได้มีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนเป็นเยาวชนที่ดีต่อไป

“ตั้งใจทำ” ทำด้วยใจ หวังเพื่อให้ประชาชนบุคคลทั่วไปและนักเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีพื้นฐานทางการศึกษาสมบูรณ์ ไม่มากก็น้อย ต่อยอดให้เด็กๆ เยาวชน ได้เติบโตเป็นคนดีของสังคม มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง เป็นกำลังให้ชุมชนโรงเรียนกลายเป็นสังคมที่เข้มแข็งและน่าอยู่ต่อไป …