8 พฤษภาคม 2567, กรุงเทพ ออโต้ ไดร์ฟ อีวี (Auto Drive EV) จับมือ แกร็บ ประเทศไทย สนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พร้อมร่วมสนับสนุนโครงการ Grab EV ผลักดันให้พาร์ทเนอร์คนขับแกร็บใช้ยานยนต์ไฟฟ้าผ่านโปรแกรม “เช่ารถแท็กซี่ไฟฟ้า” ที่เปิดโอกาสให้คนขับแท็กซี่ รวมถึงคนขับที่ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปฯ สามารถเช่ารถแท็กซี่ไฟฟ้าเพื่อให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน Grab ได้ในราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 820 บาท โดยตั้งเป้าส่งมอบรถแท็กซี่ไฟฟ้า 2,000 คันเพื่อให้บริการในเมืองท่องเที่ยวทั่วไทยภายในปี 2568

ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ออโต้ ไดร์ฟ อีวี จำกัด (มหาชน) เผยว่าออโต้ ไดร์ฟ อีวีดำเนินธุรกิจให้เช่ารถแท็กซี่ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2566 โดยได้ให้บริการรถแท็กซี่ไฟฟ้า รุ่น MG EP Plus ปัจจุบันบริษัทฯ มีรถแท็กซี่ไฟฟ้าให้บริการผู้โดยสารกว่า 200 คัน ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และ ภูเก็ต โดยที่ผ่านมา เราได้ร่วมมือกับ แกร็บ ประเทศไทย ในการส่งเสริมให้พาร์ทเนอร์คนขับเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Grab ซึ่งทำให้คนขับมีรายได้ที่แน่นอนและช่วยลดรายจ่ายในด้านเชื้อเพลิงจากการใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยการลดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ล่าสุดในปีนี้ ออโต้ ไดร์ฟ อีวี ได้ลงนามความร่วมมือระยะเวลา 2 ปี (2567 – 2568) กับ แกร็บ ประเทศไทย ในการจัดหารถยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้พาร์ทเนอร์คนขับแกร็บเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าส่งมอบรถจำนวน 2,000 คันให้ได้ภายในปี 2568 พร้อมขยายพื้นที่การให้บริการไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “การส่งเสริมและผลักดันให้พาร์ทเนอร์คนขับแกร็บเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ถือเป็นภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมของแกร็บ โดยที่ผ่านมา แกร็บ ประเทศไทย ได้ริเริ่มและดำเนินโครงการ Grab EV เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับ ทั้งที่ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร และบริการเดลิเวอรี ซึ่งเราได้ร่วมมือกับพันธมิตรในภาคส่วนต่างๆ ทั้งกลุ่มผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและให้เช่า EV ผู้ให้บริการสถานีชาร์จ รวมไปถึงสถาบันการเงิน เพื่อทลายข้อจำกัดต่างๆ ที่ทำให้พาร์ทเนอร์คนขับไม่สามารถเข้าถึงการใช้ EV ได้ การประกาศความร่วมมือกับ ออโต้ ไดร์ฟ อีวี ในการพัฒนาโปรแกรม ‘เช่ารถแท็กซี่ไฟฟ้า’ ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของแกร็บในการสนับสนุนการใช้ EV ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยเรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ รวมถึงพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บที่ใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อม ให้สามารถสร้างรายได้จากการให้บริการรับส่งผู้โดยสารด้วยรถแท็กซี่ไฟฟ้า โดยมีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นเพียงวันละ 820 บาท ซึ่งจะหักจากรายได้ของการให้บริการเรียกรถ Grab ในแต่ละวัน โดยปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วในกรุงเทพฯ และภูเก็ต  ขณะที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ไฟฟ้าได้ผ่านบริการ GrabTaxi VIP และ JustGrab โดยสามารถเพิ่มโอกาสได้รถ EV เมื่อผู้ใช้บริการเปิดฟีเจอร์เรียกรถพลังงานไฟฟ้า (Grab EV)”

ขอขอบคุณ แกร็บ ประเทศไทย สำหรับการผนึกความร่วมมือครั้งนี้ ออโต้ ไดร์ฟ อีวี เชื่อมั่นว่าโปรแกรม ‘เช่ารถแท็กซี่ไฟฟ้า’ ผ่าน Grab จะเป็นประโยชน์ต่อคนขับแท็กซี่และคนขับแกร็บเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้ใช้รถแท็กซี่ที่มีสมรรถนะสูง เครื่องยนต์เงียบ ถูกใจผู้โดยสารแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในด้านพลังงาน ทำให้คนขับมีรายได้เพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือช่วยลดมลพิษทางอากาศและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับทุกคน ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของบริษัทฯ ด้วย” ดร.อัครนันท์ ปิดท้าย.