กรุงเทพฯ 29 เมษายน 2567 – แคนนอน รู้ใจคนไทยที่ไม่อยากขนเครื่องพรินเตอร์ออกไปซ่อมที่ศูนย์บริการในช่วงหน้าร้อน จัดโปรโมชันส่วนลด 30% สำหรับบริการรับ-ส่งซ่อม (Delivery Service) และบริการซ่อมนอกสถานที่ (Onsite Service) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2567 มอบความคุ้มค่า ความสะดวกสบาย และความอุ่นใจสูงสุด เพื่อให้ทุกงานพิมพ์จากแคนนอนพรินเตอร์ เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณอย่างแท้จริง

เงื่อนไขสำหรับบริการรับ-ส่งพรินเตอร์เพื่อซ่อม (Delivery Service)

 • เครื่องในประกัน ราคาโปรโมชัน 210 บาท จากปกติ 300 บาท (ราคาไม่รวม VAT)
 • เครื่องที่หมดประกัน ราคาโปรโมชัน 350 บาท จากปกติ 500 บาท (ราคาไม่รวม VAT)
 • โปรโมชันครอบคลุมเขตพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี)  หรือพื้นที่ที่มีระยะทาง 0 – 10 กิโลเมตร จากตัวแทนซ่อมแคนนอนเท่านั้น (ในกรณีอยู่นอกระยะทางที่กำหนด บริษัทอาจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับใบเสนอราคาที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31กรกฎาคม 2567 และลูกค้าต้องอนุมัติภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2567
 • สงวนสิทธิการใช้บริการขนส่ง 1 ครั้ง ต่อสินค้า 1 เครื่องเท่านั้น
 • รุ่นสินค้าที่ให้บริการ ได้แก่
  • PIXMA G-Series: G1000, G2000, G3000, G4000, G1010, G2010, G3010, G4010, G1020, G2020, G3020, G570, G670
  • PIXMA E-series: E410, E510, E3170, E4270
  • PIXMA MG/MP Series: MG2570s, MG3570, MG3670, MP287
  • PIXMA TS/TR Series: TS207, TS307, TS707, TS8270, TS9570, TR8570

(หากเป็นสินค้ารุ่นอื่น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)

 • ลูกค้าต้องเตรียมบรรจุสินค้าส่งซ่อมในสภาพเรียบร้อย พร้อมสำหรับการขนส่งตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายขณะขนส่ง
 • กรณีที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าสินค้า ณ วันเข้ารับบริการ แต่ไม่เกินวงเงิน 7,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดการชดเชยค่าเสียหายที่บริษัท ขนส่งกำหนด

เงื่อนไขสำหรับบริการซ่อมพรินเตอร์นอกสถานที่ (Onsite Service)

 • กลุ่มสินค้าที่ร่วมโปรโมชัน ได้แก่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์อิงก์เจ็ตประกันศูนย์เท่านั้น ค่าบริการโปรโมชัน 560 บาท จากปกติ 800 บาท (ราคาทั้งหมดไม่รวม VAT)
 • โปรโมชันครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี)
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับใบเสนอราคาที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31กรกฎาคม 2567 และลูกค้าต้องอนุมัติภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2567
 • ครอบคลุมเฉพาะค่าเดินทางซ่อมนอกสถานที่ Onsite service เท่านั้น ไม่รวมอะไหล่และค่าบริการสำหรับเครื่องนอกประกัน (Service Charge)