ผ่านมาสู่ปีที่ 14 แล้วสำหรับเวทีการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL” หรือ “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 โดย กรมสุขภาพจิต สานฝันเยาวชน เพื่อสนองต่อพระดำริของ  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ในการที่จะปลุกพลังความฝัน สร้างกระแสความต้องการของเยาวชนเจนใหม่ ที่จะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ โดยแต่ละจังหวัดทำหน้าที่คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศอย่างเข้มแข็ง 

ภายในงานเปิดตัวด้วยโชว์ Teen Dancercise Thailand Championship: ทีม Awesome มาแจกความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานอย่างคึกคัก!! และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธานฯ กล่าวเปิดงาน โดยมีครูใหญ่แห่งบ้านทูบีฯ หม่อมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ พร้อมด้วยคณะกรรมการและครูผู้สอนคนเก่ง ครูหลิว มนัสวีร์ กฤตตานุกูล ร่วมพูดคุยบนเวที ชมไฮไลท์โชว์จากบอยแบรนด์ไอดอลศิลปิน ‘4 TEEN’ และสนุกสนานกับโชว์พิเศษ “เก่งและดี” จากศิลปิน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13’ โดยงานจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ  เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน (เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4)   

สำหรับการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ต้องการแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชน TO BE NUMBER ONE สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่งและดีและเป็นต้นแบบแก่เพื่อนๆสมาชิก TO BE NUMBER ONE และกลุ่มเยาวชนทั่วไปของ TO BE NUMBER ONE IDOL จะให้มุมมองของการเป็นต้นแบบ Cover และการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชนไทย อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีทรัพยากรที่มีคุณภาพ เป็นเยาวชนที่ปลอดภัยห่างไกลจากจากยาเสพติด จากการประกวดในรอบหลายปีที่ผ่านมาพบว่า เยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน ที่เข้ารับการพัฒนาตามแนวทางโครงการฯ ทุกคนล้วนมีพัฒนาการที่เด่นชัดบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รอบด้าน มีแนวความคิดบวกต่อสาธารณะ การช่วยเหลือเกื้อกูลการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ดี และรู้จักการวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างรอบคอบเหมาะสม นอกจากนี้เยาวชนกลุ่มนี้ยังเป็นกำลังสำคัญของโครงการร่วมดำเนินกิจกรรมและถ่ายทอดประสบการณ์เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนทั่วประเทศ กระตุ้นให้กระแสเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน ส่งแรงกระเพื่อมในวงสังคมได้อย่างกว้างขวาง

ในปี 2567 นี้ มีการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนทั้ง 40 คนจากทั่วประเทศ เกณฑ์การประกวดคือต้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุระหว่าง 15 – 18 ปี เกรดเฉลี่ยผลการเรียนดี มีความกตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีจิตอาสาและมีความสามารถพิเศษ เช่น การร้องเพลง การเต้น และมีบุคลิกภาพดี จากนั้นมีการเข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการ , ด้านการร้องเพลง , ด้านการเต้น ,ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสมและต้องผ่านการประกวดประชันความสามารถและพัฒนาการบนเวทีทุกวันเสาร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ท็อป ดารณีนุช , หลิว มนัสวีร์ , ชิน  ชินวุฒ และกรรมการพิเศษร่วมฝึกอบรมในแต่ละสัปดาห์ และสุดท้ายจะคัดเลือกสุดยอดเยาวชนจนเหลือ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศเพียง 16 คน

ท่านใดสนใจติดตามความเคลื่อนไหวของน้องๆเยาวชน สามารถชมได้ในรายการ TO BE NUMBER ONE IDOL 14 DAILY HIGHLIGHT ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) ทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09.35 – 10.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2567 แฟนคลับทั้งหลาย คุณเป็นติ่งของใคร อยากเชียร์ TI หมายเลขไหนเป็นพิเศษ ห้ามพลาดชมนะคะ….