มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ และ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  สานต่อพระปณิธาน  สืบสานงานศิลป์ใน     ฝีพระหัตถ์องค์สิริศิลปิน สู่การสร้างสรรค์ความสุขด้วยการให้ ร่วมจัดงานแสดงแบบแฟชั่นโชว์การกุศล SIRISINLAPIN Art for Life 2024 LOVING KINDNESS HEART of GIVING สานหัวใจแบ่งปัน ส่งต่อการให้กันและกันด้วยความรักความเมตตา วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” จำนวน 8 ภาพ เพื่อให้ทางมูลนิธินำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศล ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่อคอลเลกชัน SIRISINLAPIN Art for Life 2024 LOVING KINDNESS เพื่อมอบแก่ผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

การแสดงแบบแฟชั่นโชว์การกุศล SIRISINLAPIN Art for Life 2024 LOVING KINDNESS HEART of GIVING สานหัวใจแบ่งปัน ส่งต่อการให้กันและกันด้วยความรักความเมตตา ในครั้งนี้ เป็นการนำผลิตภัณฑ์การกุศลคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจาก 8 ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” นำมาแสดงแบบแฟชั่นโชว์โดยเหล่านักแสดงจิตกุศล นำโดย เก้า – นพเก้า เดชาพัฒนคุณ , ออม – กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์, พีพี – ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ , หน่อย – บุษกร วงศ์พัวพันธ์, เดี่ยว – สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล, หมอก้อง – สรวิชญ์ สุบุญ  ร่วมกับแพทย์ พยาบาล และนักศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ที่มาร่วมถ่ายทอดความงดงามของผลิตภัณฑ์การกุศลในคอลเลกชันนี้ โดยมีผลิตภัณฑ์ อาทิ เสื้อโปโล เสื้อยืด กระเป๋าในทรงต่าง ๆ หมวก แก้วน้ำ รวมถึงบรรจุภัณฑ์บำรุงผิวกายที่รังสรรค์จากลวดลายผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าขององค์สิริศิลปิน โดยสะท้อนเรื่องราวมุมมองชีวิตประจำวันในอิริยบทต่าง ๆ ความเกื้อกูลกันและกันระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ ความมีเมตตาต่อกันผ่านการแสดงออกทางแววตาของเสือที่ทรงสร้างสรรค์ พร้อมเฉดสีหลากลายอันเป็นเอกลักษณ์ สร้างสุนทรียศาสตร์นำศิลป์สู่ชีวิตในทุกมิติ นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยมี  ได๋ ไดอาน่า  รับหน้าที่พิธีกร 

ภายในงานมีการจัดโซน Art Attraction space จาก 8 ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์เสือในคอลเลกชัน SIRISINLAPIN Art for Life 2024 LOVING KINDNESS ร่วมจัดแสดงโดยหอศิลป์ทิพย์พิมาน เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมถ่ายภาพความประทับใจในการร่วมสานต่อพระปณิธาน ส่งต่อการให้กัน และกันด้วยความรักความเมตตา ผ่านการโพสต์และแชร์ทางโซเชียลมีเดียพร้อมติด #มูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ #โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ #HeartofGivingLovingKindness  ผู้ที่สนใจยังสามารถไปร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะขององค์สิริศิลปินแบบเต็มอิ่ม ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมไปถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยี ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสานต่อพระปณิธาน เพื่อช่วยกันสนับสนุนให้ประชาชนไทยมีสุขภาวะที่ดีและแข็งแรง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของราษฎรผู้เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในทุกถิ่นฐานให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ทรงจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยให้พ้นจากทุกข์ภัยของโรคร้ายต่าง ๆ พร้อมทั้งยกระดับพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มุ่งมั่นสนองพระปณิธานในการดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนมากที่มาเข้ารับการรักษาโรคต่าง ๆ โดยมีมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือจัดหาทุนเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระวิสัยทัศน์กว้างไกลและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงมีพระดำริให้ดำเนินโครงการจัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกโรคให้แก่ประชาชน อีกทั้งเป็นวิทยาลัยที่ผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์  พัฒนาศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนและพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เริ่มเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ ปัจจุบันมีศูนย์การรักษาเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกที่ชั้น 1 ถึง ชั้น 3 ประกอบด้วย ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา หัวใจและหลอดเลือด กระดูกและกล้ามเนื้อ เวชศาสตร์ฟื้นฟู อายุรกรรม เบาหวานและโรคเมตาบอลิก ศัลยกรรม ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และหลอดเลือด กุมารเวชกรรม ผิวหนังและเลเซอร์ ตรวจสุขภาพ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในปี 2567 นี้ มีแผนจะขยายการเปิดบริการที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นส่วนของห้องปฏิบัติการสวน

หัวใจและหลอดเลือด หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ศูนย์โรคไต ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารและตับ และชั้น 5 ในส่วนของห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยวิกฤต เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมรักษา โรคยาก ซับซ้อน และเปิดหอผู้ป่วยใน ชั้น 8 เพื่อขยายจำนวนเตียงให้สามารถรองรับผู้ป่วยค้างคืน โดยที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเสริมให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูงสุด มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เป็นศูนย์กลางในการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงแห่งนี้ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยให้การสนับสนุนทุนเพื่อจัดหานวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัยแก่ศูนย์การรักษาโรคเฉพาะทางต่าง ๆ อาทิ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดสองระนาบติดตั้งที่ห้องผ่าตัดไฮบริด พร้อมด้วยเครื่องควบคุมแขนกลเพื่อช่วยในการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคเนื้องอกในสมองและระบบประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดให้กับผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรงทั่วประเทศ ที่จำเป็นต้องใช้ลิ้นหัวใจแต่ไม่สามารถเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการรักษาได้ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง เป็นต้น

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนกับ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 942-3-00099-2 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยขาดแคลนและพัฒนาการแพทย์ไทยกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนผลิตภัณฑ์การกุศลลายเสือจากภาพวาดฝีพระหัตถ์คอลเลกชันใหม่ SIRISINLAPIN Art for Life 2024 LOVING KINDNESS ได้ที่ร้านมูลนิธิ ฯ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง , ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางไลน์มูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ (LINE @srisavangavadhana) ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้เพื่อผู้ป่วยที่ขาดแคลน และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ด้วยหัวใจเดียวกัน

#เก้านพเก้า #ออมกรณ์นภัส #พีพีปุญญ์ปรีดี #หน่อยบุษกร #เดี่ยวสุริยนต์ #หมอก้อง