ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของยุงลายและโรคไข้เลือดออก ที่มียอดผู้ป่วยในปี 2566 พุ่งสูงมากจนน่าตกใจ!! โดยในปีที่ผ่านมามีผู้ป่วย 158,705 ราย และเสียชีวิต 181 ราย  และในปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 มีนาคม พบรายงานผู้ป่วย 20,590 ราย สูงกว่าปีที่ผ่านมา ณ ช่วงเวลาเดียวกันถึง 2 เท่า มีผู้เสียชีวิต 28 ราย ทั้งที่ยังไม่เข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรค ภาครัฐจึงร่วมกับเอกชนเตรียมมาตรการป้องกันการระบาด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญและความรุนแรงของปัญหาโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวัง และป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก และในปี 2567 “ซอฟเฟล” ในฐานะผู้ผลิตสเปรย์และโลชั่นทากันยุงในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับรู้ถึงภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวเพิ่มมากขี้น ด้วยเหตุนี้ซอฟเฟลจึงไม่หยุดนิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกัน เพื่อลดการสูญเสีย โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับคนไทย อาทิ โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกระหว่างซอฟเฟล กับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, กิจกรรม “Quality Moment with Soffell”โมเมนต์ดีดี..ไม่มีเฟล..กับซอฟเฟล”ฯลฯ ทุกกิจกรรมตอกย้ำถึงอันตราย และความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายถึงแก่ชีวิตของคนในครอบครัว

วันที่ 29 มีนาคม 2567 คุณจิรายุ ภักดียิ่งยง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด และ คุณเมนาท มีสมมนต์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทย กลุ่มบริษัท เอเนซีส กรุ๊ป ผู้ผลิตสเปรย์และโลชั่นทากันยุงซอฟเฟล  ได้มอบซอฟเฟล จำนวน 100,000 ชิ้น   ใน “โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกให้กับกรมควบคุมโรค โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร  อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เพื่อส่งต่อความห่วงใยและความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วประเทศ

          และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรคที่กำลังมาถึงนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ “การดูแลสุขภาพกับ การเตรียมความพร้อมป้องกันไข้เลือดออก” เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ  เข้าถึงและตระหนักถึงภัยร้ายจากยุงลาย   โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ร่วมเสวนาและให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน   โดยมีนักแสดงสาว “จันจิ – จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย” ร่วมพูดคุยเพื่อหาวิธีลดความเสี่ยง และรู้ถึงวิธีการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก  โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 เมษายนนี้ ณ  Patta Cup Cafe ซ.วิภาวดีรังสิต 60

มาร่วมตระหนักถึงความรุนแรงจากโรคไข้เลือดออก ปกป้องภัยร้ายจากยุงลายเพื่อคนที่คุณรัก รณรงค์ส่งต่อความห่วงใย ถึงภัยอันตรายจากยุงลายที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกที่คร่าชีวิตคนไทยในทุกปีภัยเงียบที่แฝงอยู่ใกล้ตัว มาร่วมกันลดความสูญเสีย จากเจ้ายุงลายแมลงร้ายเพื่อคนที่คุณรักและห่วงใย…