เพราะศิลปะอยู่รอบตัวเรา สื่อศิลป์ 360 องศา GroundControl ผู้สร้างสรรค์งานทางด้านสายอาร์ต และ แกลเลอรี เล็งเห็นถึงช่องทางการเติบโตของตลาดศิลปะที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพื้นที่เล็กๆ พร้อมเป็นสื่อกลาง ผลักดันงานศิลปะ และศิลปินไทยที่มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ วางกลยุทธ์ดำเนินงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการเฟ้นหา เป็นที่ปรึกษา รังสรรค์ผลงาน  การจัดแสดงและประชาสัมพันธ์งานศิลปะรวมถึงผลงานของศิลปินผ่านช่องทางสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางออนไลน์ และพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะอย่าง MMAD MASS Gallery

คุณสิริมา ไชยปรีชาวิทย์ ตำแหน่ง Creative Director & Art Curator และ คุณศิขรินทร์ ลางคุลเสน ตำแหน่ง Communication & Social media Director ผู้ร่วมก่อตั้ง GroundControl (กราวด์คอนโทรล) มากกว่า 3 ปี กล่าวว่า ปัจจุบันงานศิลปะเป็นเสมือนสื่อกลางที่เชื่อมโยงทุกอย่างไว้ด้วยกัน และมีอิทธิพลเป็นส่วนหนึ่งของการสอดแทรกและขับเคลื่อนสังคม รวมไปถึงชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ การเมือง ตลอดจนไปถึงสื่อบันเทิง ล้วนมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องและถูกสร้างสรรค์ ไปในทิศทางที่มีเอกลักษณ์รูปแบบที่โดดเด่นและชัดเจน

ปัจจุบันกระแสและทิศทางการเติบโตทางด้านศิลปะในแง่มุมต่างๆ ทำให้แนวโน้มการตอบรับจากสังคม ที่มีต่องานศิลปะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทาง GroundControl ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในช่วงโควิดแต่กลับมีกระแสการเติบโตทางด้านรายได้ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกว่าร้อยละ 60 รวมถึงลูกค้าและพาร์ทเนอร์ที่เติบโตต่อเนื่องกว่าร้อยละ 65 จึงทำให้เล็งเห็นช่องทางการผลักดันงานทางด้านศิลปะที่ไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทยแต่ยัง รวมไปถึงต่างประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงหรือเป็นสื่อกลางประสานระหว่างศิลปิน องค์กร หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้บริโภค นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับงานศิลป์ พร้อมสร้างรายได้โดยมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานด้าน Arts  Creative Services and Publisher

            และในปี 2567 ทาง GroundControl ได้วางแผนงานขยายงานด้าน  Arts Creative Services โดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านศิลปะและไลฟ์สไตล์ชื่อว่า GroundPLAY! ให้เติบโตและมีขนาดพื้นที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับจำนวนการตอบรับของผู้สนใจงานศิลปะที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีผู้ร่วมงาน 4,000 คน เป็น 10,000 คนในปีนี้ และยังขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมถึงด้านดนตรี ภาพยนตร์ การเพิ่มกิจกรรมเวิร์กชอปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสและเข้าถึงงานศิลปะ รวมถึงการประชาสัมพันธ์แสดงผลงานของศิลปินที่หลากหลายแนว

นอกจากนี้ GroundControl ยังปรับโครงสร้างเพื่อรองรับและขยายตัวด้วยการเป็นตัวแทนดูแลจัดการงานด้านต่างๆให้กับศิลปิน เช่น การเปิดโครงการ Artist On Our Radar ซึ่งเป็นโครงการแบบครบวงจร ช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างศิลปินภาพประกอบและแบรนด์ชั้นนำต่างๆทั้งในด้านการวางแผนและส่วนของการเวิร์กชอปเพื่อให้ศิลปินมีความเข้าใจพื้นฐานในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้ รวมถึงการทำงานทางด้านแกลเลอรีผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในวงการด้านศิลปะ ซึ่งปัจจุบันโครงการ Artist On Our Radar ได้ทำการคัดเลือกศิลปินจากผู้สมัครกว่า 200 คน โดยมีทีมงานพิจารณาผลงานที่ส่งประกวดร่วมกับผลงานที่ผ่านมาของศิลปิน ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คาแรคเตอร์ที่ชัดเจน และพร้อมที่จะพัฒนาผลงานเพื่อตอบรับการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ จนได้ศิลปินจำนวน 12 คน และนำผลงานมาแสดงที่ MMAD MASS Gallery ซึ่งเป็น Illustration Gallery ที่นำเสนอและสนับสนุนผลงานของศิลปิน ภาพประกอบในไทยรวมถึงศิลปินในเอเชียและประเทศต่างๆทั่วโลก ผ่านการจัดนิทรรศการเดี่ยว กลุ่ม หรือการทำงานแบบ Duo Exhibition รวมถึงการเป็นพื้นที่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิด มุมมองของศิลปินผ่านงานศิลปะ ทั้งระหว่างตัวศิลปินด้วยกันเองและศิลปินที่ต่อเรื่องราวในสังคม ซึ่งทาง GroundControl ยังวางแผนจะขยายโครงการนี้เพื่อให้ครอบคลุมถึงศิลปินในด้านอื่นๆอีกด้วย นอกจากนี้ทาง GroundControl ยังมีช่องทางสื่อออนไลน์ของตนเอง เพื่อนำเสนอความเคลื่อนไหวใน โลกศิลปะและวัฒนธรรมจากทั้งไทยและต่างประเทศ และยังเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วย เป้าหมายที่จะนำเสนอศิลปะให้เป็นเรื่องสนุกใกล้ตัวที่ใครๆก็สามารถทั้ง “เข้าถึง” และ “เข้าใจ” ได้และยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์งานของศิลปินและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินไทยได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เชื่อมหัวใจงานศิลป์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนของทุกคนผ่านทาง

Website: https://groundcontrolth.com/
FB: https://facebook.com/GroundControlTh/
IG: https://www.instagram.com/groundcontrolth/
Tiktok: https://www.tiktok.com/@groundcontrolth , https://www.tiktok.com/@groundcontroltogo

YouTube: www.youtube.com/groundcontrolth