บ๊วย – เชษฐวุฒิ ประธานมูลนิธิมูลนิธิจักรวาลบุญ และเจ้าของรายการสารพันมู ขอเชิญชวนร่วมงานฉลองสมโภชองค์พญาวาสุกรีนาคราชที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยภายในงานพบกิจกรรมมากมาย พร้อมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่ยอดองค์พญาวาสุกรีนาคราช ในวันอาทิตย์ที่ 21 และ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม นี้ ณ ลานวาสุกรี หน้าร้านคาเฟ่ เดอะมูเทสท์ ถนนบางกรวย-จงถนอม บางกรวย จ.นนทบุรี

                บ๊วย-เชษฐวุฒิ กล่าวว่า “ถือเป็นมหามงคลอย่างยิ่งในการจัดงานฉลองสมโภชองค์พญาวาสุกรีนาคราช นับเป็นครั้งแรกในย่านบางกรวย ที่ได้มีการจัดสร้างองค์พญาวาสุกรีนาคราชขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สำหรับงานสมโภชฯ เริ่มจากวันที่ 21 ม.ค. 67 ทุกท่านที่มาร่วมงานจะได้ร่วมฟัง ถาม-ตอบ ความเกี่ยวข้องระหว่างพญานาคกับพระพุทธศาสนา โดย พระเทพวชิรคุณฯ (พิศิษฐ์ สุวีโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย พร้อมพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพระอริยะสงฆ์จำนวน 7 รูปจากวัดดัง อาทิ พระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต

1. พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กทม.

2. พระเทพวชิรคุณ (พิศิษฐ์ สุวีโร ป.ธ.๔, ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จ.หนองคาย

3. พระพิศาลประชานาถ (ดนัย อตฺถภทฺโท) เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม กทม.

4. พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) (ธรรมทส ขนฺติพโล น.ธ.เอก ป.ธ.๔) พุทธศาสตรมหาบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

5. พระครูสุนทรปรีชากิจ (พระอาจารย์แดง) น.ธ.เอก เจ้าอาวาสวัดเขาลังพัฒนา จ.ลพบุรี

6. พระครูปัญญาพุทธิวิเทศ (มังกร ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๓) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาคปรก กทม.

7. พระครูพิพิธธรรมเทศน์ เจ้าอาวาสวัดโตนด จ.นนทบุรี

 ร่วมอธิษฐานจิตที่หน้าองค์พญาวาสุกรีนาคราช นอกจากนี้ด้วยความเมตตาจาก พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุ ที่จะนำขึ้นไว้บนองค์พญาวาสุกรีอีกด้วย

ส่วนในวันที่ 22 ม.ค. 67 จะมีพิธีบวงสรวงองค์พญาวาสุกรี ตลาดนัดสายมู การดูดวงฟรี การนวดตอกเส้น รวมไปถึงโรงทานและการแจกทานข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 999 ชุด พร้อมร่วมปล่อยปลา เรียกได้ว่าลูกหลานสายญาณพญานาคห้ามพลาดเด็ดขาดต้องมาให้ได้งานนี้ เตรียมขอพรมาจากบ้านกันได้เลย

#องค์พญาวาสุกรีนาคราช  #สารพันมู  #คาเฟ่เดอะมูเทสท์