โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มุ่งมั่นยกศักยภาพสู่การเป็นโรงพยาบาลที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่แม่นยำ รักษาด้วยวิทยาการการบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว (Disruptive Technology Live Healthier Live Longer) เตือน โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่จำกัดวัย และเวลา ตรวจเจอเร็ว โอกาสหายไว อยากให้ทุกคนหันมา ใส่ใจรักษาสุขภาพ และเมื่อเจ็บปวดแล้วการรักษาย่อมจำเป็นสำคัญและทันท่วงที ทั้งนี้ โลหิตนับเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะขาดไม่ได้ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการ ซึ่งสถานการณ์คลังโลหิต ยังต้องการโลหิตสมทบจำนวนมาก

    ดังนั้น โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ชั้น B2 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง โดยได้รับเกียรติจาก กีต้าร์ – ​ประพันธ์ กิ่งทอง, ไม้-นรภัท ฐิตะกวิน, มุกกี้-ณปภัช ฐิตะกวิน, Jonni- Johni Hao, รัน-รันนา บรรลือ, อีตั้น – ศักดิเดช ศศิประภา, เตย-สุพิชชา ไชยานุกูลภาพ, อาร์ม-รัตนโชติ ศรีคงเมือง ร่วมบริจาคโลหิตในวันเวลาดังกล่าว