บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย พร้อมจับมือ depa, Etailligence และ ZWIZ.AI รวมถึงได้เปิดตัวทีม ‘ZOCIAL EYE TRAINER’ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ ZOCIAL EYE ที่จะมาช่วยธุรกิจปลดล็อกศักยภาพการใช้งานข้อมูล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล

ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เผยว่า “ปัจจุบัน ธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการบริโภค การแข่งขันในตลาด และผลกระทบจากโควิด-19 ธุรกิจขนาดเล็กจึงต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกระบวนการ ลดต้นทุน สร้างสินค้าหรือบริการใหม่ และเข้าถึงลูกค้าใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กให้ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านมาตรการ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เช่น depa Digtal Transformation Fund และ depa mini transformation voucher”

คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา, ที่ปรึกษา และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA) กล่าวว่า “การค้าขายบนโลกออนไลน์ (E-commerce) เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย และคาดการณ์ว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลการซื้อขายออนไลน์ที่มากมายมหาศาล ทำให้มองเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ผ่านการรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลผ่าน Seller Etailligence Dashbord โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งานหลัก คือ ข้อมูลภาพรวมตลาด อี คอมเมิร์ส ในประเทศไทย แบ่งตามประเภทของสินค้า ที่จะทำให้ผู้ใช้เห็นถึง ยอดขาย จำนวนร้านค้า จำนวนสินค้าที่ขายในตลาด อีคอมเมิร์ส และเจาะลึกไปถึงสินค้าที่ขายดี บอกจำนวนที่ขายได้พร้อมยอดขายรวม และอันดับของร้านค้าที่ขายดี ซึ่งการได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้ จะทำให้ผู้ขายตัดสินใจวางแผนการตลาดได้แม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ อีเทลลิเจนซ์ ยังได้ผู้นำด้าน Social Listening อย่างคุณกล้า จากบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อการตลาดด้านข้อมูลให้สมบูรณ์แบบ และยังได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ใช้ข้อมูล (data-driven) ในการวางแผนธุรกิจได้มีประสิทธิภาพ”

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล, CEO, ZWIZ.AI กล่าวว่า “ไวซ์ไซท์และ ZWIZ.AI จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ชื่อว่า ZWIZ Social Media Automation Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การทำงานบนโซเชียลมีเดียเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การตอบแชท การขายและการทำการตลาด โดยในเดือนกรกฎาคม 2566 นี้ จะเปิดตัวซอฟแวร์ 2 ตัวใหม่ล่าสุดชื่อว่า ZOZ (สด) ระบบไลฟ์สดรูปแบบใหม่ และ Zerva (เซอร์ว่า) ระบบจองออนไลน์ผ่านโซเชียล รวมถึงในไตรมาส 4 ของปีนี้มีแผนจะเปิดตัวอีก 2 ซอฟแวร์สำหรับ SMEs พร้อมชูเป้าหมายระยะยาวในการสร้างระบบ Social Media Automation ให้ธุรกิจในไทย พร้อมขยายไปสู่อาเซียนในปี 2567

ทั้งนี้ ไวซ์ไซท์ ได้ลงทุนใน ZWIZ.AI 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 36 ล้านบาทไทย) เพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเอไอ ขยายตลาดสู่ SMEs ในไทย และอาเซียน สร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ให้แก่ลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้แก่แบรนด์ให้ดียิ่งขึ้น”คุณกล้า ตั้งสุวรรณ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “ธุรกิจขนาดเล็กมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 35% ของ GDP รวมของประเทศในปี 2565 แต่ด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากรการเงินและคน ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่อาจไม่เพียงพอ เราเองในฐานะบริษัท SME และผู้ให้บริการข้อมูลเข้าใจและเห็นถึงข้อจำกัดนี้ และมองว่า ‘ข้อมูล’ จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจ รวมถึงการฟังเสียงของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์จะเป็นทางลัดที่ทำให้เข้าใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เราจึงรวบรวมทีมผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย มาฝึกอบรมแนะนำการใช้งานเครื่องมือ ZOCIAL EYE เพื่อส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลในราคาที่เข้าถึงได้ โดยเฉลี่ย 89 บาทต่อวันเท่านั้น”

You missed