ต้อนรับ : กวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์  ประธานกรรมการบริหาร เคอี กรุ๊ป (ที่3จากซ้าย) พร้อมด้วย ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคอี กรุ๊ป (ที่2จากซ้าย) เลี้ยงต้อนรับ เปาโล ดีโอนีซี (Paolo dionisi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย (ที่4จากซ้าย) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี สุทธิภา สวัสดิ์-ชูโต, ธีระ ภู่ตระกูล และ วรภัค ธันยาวงษ์ ร่วมต้อนรับ ณ Acqua Restaurant Bangkok ซอยสมคิด เมื่อเร็วๆนี้

ลำดับภาพ (เรียงจากซ้าย)

1. คุณสุทธิภา สวัสดิ์-ชูโต     ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ลักซ์เซอรี แอท ลีฟวิง จำกัด

    Suthipa Svasti-xuto  Director of Marketing, Luxury at Living Co., Ltd

2. คุณศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคอี กรุ๊ป

    Supanavit Eiamsakulrat   Chief Executive Officer, KE Group Co., Ltd

3. คุณกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์    ประธานกรรมการบริหาร เคอี กรุ๊ป

    Kaveepan Eiamsakulrat   Executive Chairman, KE Group Co., Ltd.

4. คุณเปาโล ดีโอนีซี   เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย

    Paolo Dionisi    The Ambassador of Italy to Thailand

5. คุณธีระ ภู่ตระกูล   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด

   Teera Phutrakul    Chairman and Independent Director, ALLY REIT Management Co., Ltd.

6. คุณวรภัค ธันยาวงษ์   กรรมการอิสระ บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด

    Vorapak Tanyawong   Independent Director, ALLY REIT Management Co., Ltd.

7. คุณกนกพร ศีตวรรัตน์   แขกผู้มีเกียรติ

    Kanokporn Seetavorarat  Guest